EKOKOMUNIKACE_35_2016
P. 1

Eko komunikace
zpravodaj pro klienty společnosti eko-koM, a. s.	35/2016
Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444–445, + 420 261 176 256
T2říděn5í pap8íru
kolik vytříděného
odpadu lze
skutečně zpracovat?
Až 90 % odpadu vytříděného do barevných kontejnerů se stává druhotnou surovinou určenou k dalšímu zpracování.
příběh	recyklus
papíru
Zajímavý pohled na třídění a recyklaci přímo očima jednotlivých materiálů nabízí naše nové videospoty.
tour
Řady osobností z showbyznysu, které se hlásí ke třídění a recyklaci odpadů a snaží se jít příkladem pro širokou veřejnost, rozšířil
i zpěvák Tomáš Klus.


   1   2   3   4   5