EKOKOMUNIKACE_34_2016
P. 1

Eko komunikace
ZPRAVODAJ PRO KLIENTY SPOLEČNOSTI EKO-KOM, a. s.	34/2016
Elektronický zpravodaj pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zpravodaj@ekokom.cz, www.ekokom.cz, tel.: + 420 729 848 444–445, + 420 261 176 256
Za uplynulých 15 let jsme společně vytřídili přes 8 milionů tun obalových odpadů!


   1   2   3   4   5